• Życzenia od dzieci dla Mam

     • 24. maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Matki. Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki z oddziałów przedszkolnych oraz zerówki przygotowali dla swoich Mam część artystyczną, która zauroczyła publiczność. Starsi uczniowie i uczennice z klas I-III również powitali Mamy profesjonalnym występem, który został nagrodzony gromkimi brawami. Zdjęcia z występów dostępne są w szkolnym albumie. 

    • Pierwszy Dzień Wiosny
     • Pierwszy Dzień Wiosny

     • Nareszcie doczekaliśmy się! Nadeszła tak bardzo oczekiwana przez nas wiosna! By godnie przywitać tak wspaniałego gościa, w naszej szkole zorganizowaliśmy obchody Pierwszego Dnia Wiosny. W tym dniu odwiedzili nas strażacy prezentując prelekcję na temat zagrożeń związanych z wypalaniem traw, jednak większą atrakcją dla młodszych uczniów była możliwość dokładnego obejrzenia wozu strażackiego. Kolejnym punktem rozrywki był udział w teleturnieju Kocham cię Wiosno! Wesołej zabawy było całe mnóstwo. Następnym punktem programu było spalenie marzanny. Wrzucenie tej słomianej kukły w ogień ma symbolizować zakończenie zimy i odrodzenie się wiosny. W tym dniu nie zabrakło też sportowych rozgrywek. Odbyły się wyścigi rzędów na wesoło, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Rywalizację wygrała jedna z drużyn uczniowskich, ale niemal każdy starał się na miarę własnych możliwości. To był naprawdę świetny dzień.

    • Młodzież naszej szkoły na targach edukacyjnych
     • Młodzież naszej szkoły na targach edukacyjnych

     • 19 marca na sali gimnastycznej bytowskiego  Ekonoma nie zabrakło naszych przyszłych absolwentów. Uczniowie najstarszych klas mieli okazję zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy i ofertą edukacyjną bytowskich szkół. Spotkanie starszych kolegów uczących się w szkołach średnich i zawodowych również było pomocne w zweryfikowaniu swoich wyobrażeń na temat przyszłej nauki w poszczególnych szkołach. Tego dnia zwiedziliśmy także sale ZSEU, w których pokazano man w jakich warunkach uczą się przyszli spedytorzy, logistycy, hotelarze czy miłośnicy gastronomii. To wszystko w ramach dnia otwartego szkoły.

    • Cyberprzemoc - spotkanie z policjantami
     • Cyberprzemoc - spotkanie z policjantami

     • 13. marca naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Bytowie, by spotkać się i porozmawiać z naszą szkolną młodzieżą (kl. VI-VIII i III g) na temat zachowań mających znamiona cyberprzemocy, niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą użytkowanie internetu oraz obecność na portalach społecznościowych a także jak skutecznie chronić swój wizerunek w sieci, by nie stać się ofiarą wirtualnej przemocy. Pogadanka z panem policjantem to jedno z wielu działań w ramach profilaktyki wychowawczej, które niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu wiedzy i świadomości naszych uczniów. W czasach gdy internet jest wszechobecny a hejt powszechny nie ma wątpliwości, że spotkania o takiej tematyce są koniecznością. 

     • List Pomorskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Szanowni Państwo,

      Rodzice i Opiekunowie uczniów
      szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
      województwa pomorskiego

      We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

      Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

      1. licea ogólnokształcące,
      2. technika,
      3. branżowe szkoły I stopnia.

       

      Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
      w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi
      uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

      Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

      Szanowni Państwo,

      Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego
      i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

      Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
      i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

      Szanowni Państwo,

      Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

      • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
       i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
      • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.
      • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
      • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
      • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub  4 letnim technikum lub  3 letniej szkole branżowej.

      Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.    
      Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
      pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

      Informacje o numerach telefonów:

      1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni (miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29
      2. Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski) 

      - starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

      1. Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

      - starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

      1. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator  Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

       

      Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

      reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

      kuratorium@kuratorium.gda.pl

       

      Szanowni Państwo,

      wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
      W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
      Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

      Z wyrazami szacunku

       

      dr Monika Kończyk

      Pomorski Kurator Oświaty

       

       

       

       

     • IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

     • 19 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbędą się
      IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Harmonogram organizacyjny Targów - na plakacie.

    • Zuchy i harcerze zapraszają
     • Zuchy i harcerze zapraszają

     • Zapraszamy do udziału w naszym małym, charytatywnym kiermaszu pierniczków. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na drużynę harcerską. Gwarantujemy, że będą to najlepsze pierniczki jakie jedli Państwo kiedykolwiek! Kiermasz odbędzie się 5 grudnia w trakcie trwania wywiadówki. Zachęcamy do licznego udziału. 

           

    • Śniadanie daje moc!
     • Śniadanie daje moc!

     • Pod tym hasłem przebiegała ogólnopolska akcja promująca zdrowe odżywianie. Po raz trzeci uczniowie klas I-III brali udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Do akcji włączyły się także przedszkolaki z wszystkich oddziałów. Dzieci wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowywały biało-czerwone kanapki, szaszłyki owocowe oraz sałatki, aby  następnie spożyć wszystkie zdrowe smakołyki wspólnie z kolegami z innych klas. Śniadanie było poprzedzone spotkaniem z dietetykiem, panią Katarzyną Klaman, która przedstawiła dzieciom piramidę zdrowego żywienia oraz opowiadała o zasadach właściwego odżywiania i roli wysiłku fizycznego dla naszego zdrowia. Do akcji na pewno przystąpimy także w przyszłym roku.

    • Klasa IV piecze kaszubskie gofry
     • Klasa IV piecze kaszubskie gofry

     • W sobotę 27. października odbyły się warsztaty z języka kaszubskiego, które zorganizowała pani Bożena Wajs. Ochotnicy z klasy IV spotkali się w szkole i pod opieką wychowawczyni zajęli się przygotowaniem i pieczeniem gofrów. Wszystko się udało, gofry znikały dużo szybciej niż się piekły. Cel został osiągnięty, a było nim smacznie i przyjemne spotkanie z językiem kaszubskim. Zdjęcia ze spotkania znajdziecie w naszej galerii. 

    • Sadziliśmy las dla Niepodległej
     • Sadziliśmy las dla Niepodległej

     • W sobotę 20 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz niektórzy uczniowie z klasy VIII i IIIg uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu. Sadzili bowiem las dla Niepodległej w leśnictwie Kłodno z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy akcji, Nadleśnictwo Lipusz, przedstawiło wcześniej plan, by las posadzono w kształcie orła.  Uczniowie chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu, gdyż, jak mówili, zostali częścią pewnej historii. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w galerii :)

    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • 28 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
      Przewodniczący - Maja z kl. VII
      Zastępca przewodniczącego - Natalia z kl. III g
      Sekretarz - Dominika z kl. III g
      Członkowie: Romina i Krzysztof z kl. III g
      Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

      Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

    • Dzień Chłopaka
     • Dzień Chłopaka

     • Dzień Chłopaka już za nami. Wszystkie dziewczęta z naszej szkoły oraz Samorząd Uczniowski pamiętali o tym sympatycznym święcie już w piątek 28 września. Nie zabrakło miłych życzeń i drobnych upominków w postaci dorodnych czerwonych jabłek "z niespodzianką" - sentencją, myślą przewodnią, którą nasi mili chłopcy mogą podążać. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w szkolnej galerii. Jeszcze raz życzymy Wam, drodzy mężczyźni samych miłych i radosnych chwil w życiu!

      Samorząd Uczniowski

    • Dzień Kropki w naszej szkole
     • Dzień Kropki w naszej szkole

     • W tym roku nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki, który przypada zawsze na 15 września. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III, w piątek, już z samego rana zaskoczyli wszystkich swoim kropkowym ubiorem. Dzień Kropki to święto odkrywania talentów, kreatywności i rozwijania swoich pasji, więc wszyscy z zapałem opowiadali, w czym są najlepsi i jak rozwijają swoje uzdolnienia. Po wysłuchaniu czytanego przez nauczyciela opowiadania Kropka Petera Reynoldsa i obejrzeniu krótkiego filmu o dziewczynce o imieniu Vashti, dzieci przekonały się, że każdy posiada jakiś talent i jest w czymś dobry. Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Kropki była przepiękna gazetka na holu szkoły, stworzona z prac plastycznych, przedstawiających kropkowe mozaiki i wielobarwne kwiaty. Każdy uczeń szkoły mógł także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w ramie stworzonej specjalnie na tę okazję. Koordynatorem Dnia Kropki w naszej szkole był Samorząd Uczniowski.

      Samorząd Uczniowski

    • Sprzątanie Świata 2018
     • Sprzątanie Świata 2018

     • Coroczne sprzątanie świata odbędzie się w naszej szkole w piątek 21 września 2018 r. W tym roku hasłem przewodnim wyjścia będzie "Akcja segregacja". Pamiętajmy, że nie tylko tego dnia staramy się, aby nasza miejscowość wyglądała czysto, lecz dbajmy też na co dzień o porządek i pamiętajmy o segregacji odpadów.

      Poszczególne klasy pod opieką nauczycieli wezmą udział w akcji na wyznaczonych terenach:
      Kl. I - małe boisko obok sołtysa, opiekun p. B. Jakubek (4. lekcja)
      Kl. II - duże boisko, teren szkoły, opiekun p. R. Prądzińska (2. lekcja)
      Kl. III - w kierunku firmy Kin, opiekun p. K. Dołębska (4. lekcja)
      Kl. IV - wieś: centrum i przystanek PKS, opiekun p. J. Różek (4. lekcja)
      Kl. V - Ostrówek i teren do Ostrówka, opiekun p. I. Wolska (1. lekcja)
      Kl. VI - trasa "na lipę", do „krajówki”, opiekun p. D. Wolska-Kupc (7. lekcja)
      Kl. VII - trasa do Wygody, opiekun p. A. Gański (7. lekcja)
      Kl. VIII - od szkoły w kierunku Glinowa (tylko do lasu)opiekun p. R. Gańska (1. lekcja)
      Kl. III g - od p. Wojaczek: 1 km od skrzyżowania w kierunku Sylczna, opiekun p. A. Tota (6. lekcja)

     • Wywiadówka

     • Serdecznie zapraszam Rodziców na pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 zebranie, które odbędzie się w czwartek 13 września 2018 r. o godz. 16.00. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybiorą rady oddziałowe, natomiast na spotkaniu ogólnym  wybrany zostanie Przewodniczący Rady Rodziców, jego Zastępca, Skarbnik i Sekretarz

    • Nowy rok szkolny 2018/2019
     • Nowy rok szkolny 2018/2019

     • Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wam Drodzy Uczniowie samych sukcesów oraz wysokich wyników w nauce. Klasom IIIg i VIII życzymy też wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty.

      Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Nakli

    • Program „Chronimy Dzieci”
     • Program „Chronimy Dzieci”

     • W roku szkolnym 2017/ 2018 Szkoła Podstawowa w Nakli przystąpiła do realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie w placówce Standardów Ochrony Dzieci. W ramach programu szkoła ustanowiła Politykę Ochrony Dzieci -  wewnętrzny dokument, który zawiera wytyczne ułatwiające rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące sygnały i sytuacje. Wyznacza on także procedury interwencyjne przewidziane prawem w przypadku krzywdzenia dziecka. Dokument dostępny na stronie Biuletynu informacji publicznej bip.spnakla.pl.