• Historia szkoły

    •      

        Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakli rozpoczęła swoją powojenną działalność w budynku pamiętającym rok 1911. W archiwum szkolnym udało się odnaleźć pierwszy inwentarz sporządzony przez ówczesnego kierownika Edmunda Jereczka z datą 27 listopada 1945 roku. Według niego do szkoły należało łącznie 2 ha gruntu, na którym znajdował się budynek gospodarczy o kubaturze 360 mł, budynek gospodarczy o kubaturze 72 mł, boisko sportowe o powierzchni 35 m˛.

        Na szczęście w wyniku działań wojennych nie ucierpiał budynek, można więc było organizować zajęcia niemal natychmiast po przejściu frontu. Do roku 1957 w budynku istniały dwie izby lekcyjne o wymiarach 9m x 6m i dwa pokoje do nauki o wymiarach 4m x 4,5m. Oprócz tego było pomieszczenie na kancelarię i jedno mieszkanie, które zajmował kierownik szkoły.

        Latem 1957 roku w szkole rozpoczęto kapitalny remont . Część budynku podniesiono o jedno piętro uzyskując w ten sposób dwie duże sale lekcyjne i dwa pokoje, w których urządzono bibliotekę oraz magazynek na pomoce dydaktyczne. Wygospodarowano również pomieszczenia na prowizoryczny pokój nauczycielski i maleńką kawalerkę dla samotnego nauczyciela. Kolejna rozbudowa szkoły miała miejsce w latach 1976/1977.
      

       
      

        W nowej części znalazły się pomieszczenia na stołówkę, kuchnię z zapleczem gospodarczym, klasopracownię języka polskiego, bibliotekę z czytelnią, archiwum szkolne i izbę harcerską. Warunki lokalowe poprawiły się znacznie, jednak dostrzegano potrzebę budowy sali gimnastycznej dla pełnej realizacji programu wychowania fizycznego. Jej brak zrekompensowano częściowo, tworząc boisko do siatkówki, piłki ręcznej i nożnej oraz lekkiej atletyki.

        Ideę budowy sali gimnastycznej podejmowano w Nakli kilkakrotnie, jednak dopiero w roku 1996 inicjatywa ta spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony władz samorządowych i w roku 2001 zakończyła się powodzeniem. Otwarto bowiem salę gimnastyczną i niejako przy okazji, trzy sale lekcyjne, przestronną szatnię i zaplecze sanitarne. Równolegle udało się zbudować pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej i koszykówki.

        Tak więc, w porównaniu z inwentarzem z roku 1945, szkoła zyskała nowe pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, sanitariaty, salę gimnastyczną, boiska sportowe, a także prąd, wodę, telefon i różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

       

     Link do zdjęć z kroniki szkolnej: Szkolny album fotograficzny