• Skład rady rodziców

    •  

     1. Beata Pinkiert - przewodnicząca
     2. Krystyna Kuczkowska - zastępca przewodniczącego
     3. Halina Ugowska - skarbnik
     4. Danuta Wolska-Kupc - sekretarz
     5. Marzena Błaszkowska  - członek
     6. Karolina Błaszkowska - członek
     7. Barbara Gowin - członek
     8. Krystyna Zaborowska - członek
     9. Wiesława Cichosz - członek
     10. Dorota Wittbrodt – członek
     11. Dorota Kostuch - członek

      

                       Skład Rad Oddziałowych:

     oddział przedszkolny 1a

     1. Dorota Kostuch
     2. Małgorzata Sobiecka
     3. Joanna Łangowska

      

     oddział przedszkolny 1b

     1. Marzena Błaszkowska
     2. Monika Kobiella
     3. Martyna Cyrson

      

     oddział przedszkolny 1c

     1. Karolina Błaszkowska
     2. Marta Lipska
     3. Dorota Mańska

      

     oddział przedszkolny 1d

     1. Danuta Wolska-Kupc
     2. Magdalena Wolska
     3. Justyna Płotka

     klasa I

     1. Krystyna Kuczkowska
     2. Lucyna Krefft
     3. Irena Zblewska

      

     klasa II

     1. Dorota Wittbrodt
     2. Joanna Łangowska
     3. Dorota Mańska

      

     klasa III

     1. Wiesława Cichosz
     2. Patrycja Leszczyńska
     3. Magdalena Wolska

      

     klasa IV

     1. Katarzyna Zaborowska
     2. Lucyna Szulfer
     3. Mirosław Goll

      

     klasa V

     1. Barbara Gowin
     2. Maria Pankowiak
     3. Krystyna Gierszewska

      

     klasa VI

     1. Krystyna Kuczkowska
     2. Karolina Skierka
     3. Magdalena Węsierska

      

     klasa VII

     1. Beata Pinkiert
     2. Brygida Sadowska
     3. Irena Zblewska

      

     klasa VIII

     1. Halina Jereczek
     2. Iwona Adamska
     3. Monika Lubecka