• Pierwsze kroki

    • W celu uzyskania swoistej tożsamości wyróżniającej naszą szkołę spośród innych placówek oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wybranego autorytetu, Rada Pedagogiczna zdecydowała się rozpocząć procedurę mającej na celu wybór patrona szkoły.  Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.01.2019 r. został złożony przez dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie procedury nadania imienia szkole.

     Prozedurę wyboru patrona szkoły rozpoczęliśmy  od powołania Zespołu Koordynacyjnego. W skład Zespołu Koordynującego weszli: Andrzej Gański, Brygida Jakubek, Renata Prądzińska, Anna Tota. Zespół Koordynacyjny podjął działania informacyjne skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi, którzy do końca kwietnia mogą zgłaszać kandydatury na Patrona szkoły.Następnie Kapituła złożona z Zespołu Koordynacyjnego, Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciela obsługi wybierze cztery kandydatury cieszące się największą popularnością i spełniające wymogi formalne.


     Do końca maja odbędzie się ich prezentacja na stronie internetowej oraz na gazetce szkolnej, a na początku czerwca przeprowadzone będzie głosowanie wśród wszystkich zainteresowanych stron.
     Kolejny etap to zatwierdzenie kandydatury przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i złożenie wniosku do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia.
     Oficjalna uroczystość nadania imienia szkole planowana jest na kwiecień 2020 roku.

     Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wyboru patrona:

     files/fck/467/file/zarz%C4%85dzenia/2018_2019/6_2018_2019_zespol_ds__wyboru_patrona.doc