• Rok szkolny 2022/2023

    • L.p. Rodzaj imprezy Miesiąc Osoby odpowiedzialne
     1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1. 09 Dyrektor
     2 Narodowe Czytanie 2022 - Ballady i romanse – Adam Mickiewicz 03. 09 (finał) Renata Gańska, wychowawcy klas
     3 29. Akcja Sprzątania Świata: “Wszystkie śmieci są nasze” 16. 09 Dyrektor, wychowawcy
     4 Pasowanie na ucznia I klasy październik K. Dołębska, I. Wolska
     5 Dzień Edukacji Narodowej 13. 10 J. Różek, A. Michałek, D. Wolska-Kupc
     6 Święto Niepodległości - Zgłoszenie szkoły do projektu „Szkoła do Hymnu” listopad Wychowawcy – godz.wych. edukacja patriotyczna w formie pogadanki
     7 Biegi Niepodległości 10. 11 Nauczyciele WF i kl. I-III
     8 Akcja "Śniadanie daje moc" listopad n-le kl. I-III i przedszkola1
     9 Wróżby andrzejkowe 30. 11 Nauczyciele wych. przedszkolnego
     10 Mikołajki, paczki dla klas I-III + przedszkole 06. 12 M. Góra, n-le przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
     11 Wigilia dla seniorów grudzień R. Gańska, A. Michałek
     12 Wigilia klasowa 23. 12
     Wychowawcy kla
     13 Mistrzostwa Szkolne Tenisa Stołowego grudzień B. Wajs
     14 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc styczeń Samorząd szkolny
     15 Bal karnawałowy 13. 01 n-le edukacji wczesnoszkolnej
     16 Dzień Babci i Dziadka (okres ferii zim.) 21. 01 złożenie życzeń na stronie www
     17 Pierwszy Dzień Wiosny 21. 03 Samorząd szkolny
     18 Pasowanie na czytelnika kwiecień R. Gańska
     19 Światowy Dzień Ziemi 22. 04 I. Wolska, M. Góra, M. Błaszkowska
     20 Majowe rocznice 28. 04 K. Cieplik, M. Błaszkowska, J. Różek
     21 Dzień Matki 26. 05 B. Jakubek,  n-le kl. I-III i przedszkola
     22 Polska biega i Nakla biega maj n-le WF, wychowawcy poszczególnych klas
     23 Dzień Języków Obcych czerwiec D. Wolska-Kupc, M. Błaszkowska
     24 Pożegnanie ósmoklasistów 22. 06 B. Wajs, I. Wolska
     25 Zakończenie zajęć dyd.-wychow. 23. 06 Dyrektor Szkoły, wychowawcy klas

      

     1. Kalendarz roku szkolnego:

     • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 01.09.2022
     • Zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23.06.2023
     • Terminy ferii: 

     - 23.12.2022 – 31.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna 

     - 16.01.2023– 29.01.2023 - ferie zimowe

     • 06.04.2023 – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
     • Dni wolne dla uczniów szkoły podstawowej (bez konieczności odpracowania): 
     • 31.10.2022
     • 02.05.2023
     • 04.05.2023
     • 05.05.2023
     • 23.05.2023
     • 24.05.2023
     • 25.05.2023
     • 09.06.2023

     Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym:  

     - 14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej 

     - 11.11.2021 – Święto Niepodległości 

     - 1-3.05.2022 – Majowe rocznice

     2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych: 

     - 23 – 25.05.2023 – egzamin ósmoklasisty

     - 12 – 14.06.2023 – egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

     * Próbne egzaminy/badanie kompetencji

     - listopad 2022 – próbny egzamin ósmoklasisty (Nowa Era) 

     - maj 2023 – Trzecioteścik (Nowa Era)

     3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole: 

     • Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych: 

     - 13.01.2023 rada klasyfikacyjna podsumowująca I półrocze

     - 19.06.2023 rada klasyfikacyjna roczna

     • Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych: 

     - 20.06.2023 r. – klasyfikacyjne

     - 25.08. 2023 r. i 05.09.2023 r. -  poprawkowe

     • Terminy wystawiania ocen: 

     - 11.01.2023 – oceny klasyfikacyjne za I półrocze

     - 14.06.2023 – roczne oceny klasyfikacyjne

     • Terminy powiadamiana uczniów o ocenie przewidywanej: 

     - do 05.01.2023 za I półrocze

     - do 12.06.2023 przewidywane oceny roczne

     4. Terminy zebrań z rodzicami: 

     -  06-08.09.2022 – spotkania organizacyjne z rodzicami (wychowawcy klas), wych. kl.VIII przekazać informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wybór rady rodziców 

     - 06-08.12.2022 – spotkanie rodziców z wychowawcami klas (zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania)

     - 07-09.02.2023 – zapoznanie rodziców z wynikami osiągniętymi w I półroczu (zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania osiągniętymi w I półroczu)

     -  07-09.05.2023 – spotkanie rodziców z wychowawcami klas (zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania)