• Plan lekcji do pobrania

    • plan_lek_2021_22_II.doc

                                                                                    

     Obowiązuje od 17.01.2022 r.

     D.tyg.

     Lp.

     OP_a

     OP_b

     OP_c

              I

     Sala nr 10

             II

     Sala nr 11

            III

     Sala nr 7

               IV

               V

             VI

               VII

       VIII

     ­­­­­­Biblioteka

     Poniedziałek

     1.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     J.kaszubski

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     Przyroda      30

     WF             SG

     WF               SG

     J.niemiecki        3

     J.angielski    38

      

     2.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     Matematyka  30

     J.polski         35

     J.angielski    6

     WF                    SG

     Biologia       38

     R. Gańska

     3.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.inform.   6

     WF

     E.wczeszk.

     J.polski         35

     J.kaszubski   4

     J.kaszubski    3

     J.kaszubski       38

     Matematyka  30

      

     4.

     j.ang./religia

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     E. inform.   6

     J.kaszubski

     WF               SG

     Matematyka 30

     J.polski         35

     Chemia              38

     Historia        3

      

     5.

     wych.przed

     zaj.spr.ruch

     wych.przed

     E.wczeszk

     J.angielski

     GDD

     Muzyka        30

     Informatyka  6

     Historia         3

     Matematyka      38

     J.polski        35

      

     6.

      

      

      

     WF

      

      

     Inform. gr.1    6

     Biologia      38

     Matematyka  30

     Historia             3

     Geografia     35

      

     7.

      

      

      

      

      

      

     J_kaszubski

     Historia         3

     J.kaszubski  

     Inf. gr.2/z.w.Mat.38

     WF              SG

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wtorek

     1.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     E.wczeszk.

     WF

     Przyroda       30

     Whik             4

     J. polski        35

     Muzyka              3

     Fizyka           38

      

     2.

     wych.przed

     j.angielski

     j.angielski

     Religia

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     J.kaszubski   35

     WF             SG

     WF               SG

     Fizyka                38

     Edb              30

     R. Gańska

     3.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     J.polski         35

     Muzyka       3

     Geografia     30

     WF                    SG

     J.niemiecki   38

     R. Gańska

     4.

     wych.przed

     wych.przed

     zaj.spr.ruch

     J.angielski

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     J.angielski    3

     Matematyka  30

     J.polski         35

     Chemia               38

     J.kaszubski    6

     R. Gańska

     5.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     GDD

     J_kaszubski

     J.angielski

     Matematyka  30

     J.angielski     6

     Religia          3 

     Matematyka         38

     J. polski        35

     R. Gańska

     6.

      

      

      

      

      

      

      

     J.polski         35

     Matematyka  30

     J.angielski            3

     Chemia        38

     R. Gańska

     7.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Matematyka         38

     Z.W. j.ang.   35    

     R. Gańska

     8.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     J_kaszubski

     J_kaszubski

      

     Środa

     1.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     Religia         30

     J.kaszubski   4

     J.kaszubski    3

     WF              SG

     J.angielski    38

      

     2.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     E.wczeszk.

     WF

     J.angielski    3

     Technika       6

     Muzyka        38

     Geografia     30

     J.polski        35

     R. Gańska

     3.

     j.ang./religia

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     Religia

     E.wczeszk.

     J.polski         35

     Geografia      3

     Matematyka  30

     Biologia        38

     WF              SG

     R. Gańska

     4.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     WF

     WF

     J.kaszubski

     Matematyka  30

     Religia           3

     J.angielski    6

     J.kaszubski  38

     J.polski         35

      

     5.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     ZW

     Z.W.

     Religia

     WF               SG

     J.angielski    38

     J.polski        35

     Religia          3

     Matematyka  30

      

     6.

     wych.przed

      

      

     J_kaszubski

     J_kaszubski

     J.angielski

     Historia        30

     J.polski         35

     Technika       4

     J.angielski     38

     Religia         3

      

     7.

      

      

      

      

      

      

      

     J_kaszubski

      

     J. polski        35

     WOS            3

      

     8.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     J. polski        35

     WOS            3

      

     Czwartek

     1.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     Religia

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     J.polski        35

     WF             SG

     WF              SG

     Fizyka          38

     J.niemiecki   30

     R. Gańska

     2.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     J.angielski

     E.wczeszk.

     WF

     Technika      35

     Plastyka        3

     J.angielski    6

     Matematyka  30

     Fizyka          38

     R. Gańska

     3.

     wych.przed

     j.angielski

     j.angielski

     E.wczeszk

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     Plastyka       30

     Religia         3

     J.polski         35

     WF             SG

     Chemia        38

      

     4.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     J.angielski

     E.wczeszk.

     G.W.            35

     G.W.            30

     GW               3

     Religia          38

     WF               SG

      

     5.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     GDD

     Z.W.

     J.kaszubski   30

     J.polski         35

     Historia         3

     Biologia        38

     Religia          4

      

     6.

      

      

      

      

      

     J_kaszubski

     WF               SG

     Historia         3

     Religia          4

     J.polski         35

     Matematyka  30

      

     7.

      

      

      

      

      

      

      

     Matematyka 30

      

     J.polski         35

     Historia         3

      

     8.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Historia         3

     Z.W.matemat.30

      

     Piątek

     1.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk

     J_kaszubski

     E.wczeszk.

     Religia          30

     WF             SG

     WF              SG

     J.niemiecki    3

     J.angielski    38

      

     2.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     Matematyka  30

     J.polski         35

     Biologia       38

     Plastyka         3

     WF               SG

     R. Gańska

     3.

     j.angielski

     wych.przed

     wych.przed

     WF

     Religia

     E.wczeszk.

     J.polski          35

     Matematyka  30

     Informatyka  6

     GW              38

     GW               4

      

     4.

     wych.przed

     wych.przed

     wych.przed

     E.wczeszk.

     E.wczeszk.

     E inform.   6

     WF              SG

     J.angielski     3

     Plastyka        38

     Geografia     30

     J.polski         35

     R. Gańska

     5.

     zaj.spr.ruch

     wych.przed

     wych.przed

     J.kaszubski

     E.wczeszk.

     Religia

     J.angielski    38

     Z.W - matma 30    

     Whik             4

     J.polski         35

     Informatyka  6

      

     6.

      

      

      

      

     WF

      

     Inform. gr.2   6

      

     Matematyka 30

     J.angielski   38

     J.kaszubski    3

     R. Gańska

     7.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Inf.6 gr.1/GDD

     Matematyka  30

     R. Gańska