Nawigacja

 • Wycieczka na Wieżycę i do Kościerzyny

  19.10.2019

  W dniu 19. października uczniowie klas IV-VIII oraz organizatorzy (p. Irena Wolska i p. Renata i Andrzej Gańscy) wybrali się w ramach języka kaszubskiego i historii i kultury społeczności kaszubskiej na wycieczkę.  Uczniowie odwiedzili Wieżycę, gdzie podziwiali widoki na szczycie wieży. Następnie udali się na basen w Kościerzynie, aby zrelaksować się po wspinaczce. Parę zdjęć z tej bardzo udanej wyprawy znajduje się w albumie fotograficznym.

 • Zapraszamy na projekcję filmu!

 • Sprzątanie świata

  W piątek 20.09. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w międzynarodowej akcji "Sprzątanie świata", której hasło przewodnie tym razem brzmiało "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Jak co roku okolice szkoły oraz wybrane trasy w naszej miejscowości zostały pozbawione wielu śmieci a spacer na świeżym powietrzu dodał zbierającym energii. Akcja zakończyła się sukcesem i po raz kolejny uświadomiła wszystkim uczestnikom, ile szkody przyrodzie czyni bezmyślne wyrzucanie śmieci. Link do szczegółów akcji: naszaziemia.pl

 • Narodowe czytanie 2019

  W poniedziałek,  9 września na godzinie wychowawczej uczniowie klas IV-VIII razem ze swoimi nauczycielami przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pt. Narodowe Czytanie. W tym roku  hasłem przewodnim były nowele polskie, dlatego też uczniowie posłuchali czytanej przez rówieśników i nauczycieli Katarynki Bolesława Prusa - jednej z ośmiu nowel zaproponowanych przez organizatorów akcji. Uczniowie wysłuchali przemówienia pary prezydenckiej, następnie odczytana została treść lektury. Na uważnych słuchaczy czekał słodki drobiazg.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Witamy w szkole!

  02.09.2019
 • II tura wyborów PATRONA SZKOŁY

  14 czerwca odbyła się II tura wyborów patrona szkoły. Spośród dwójki kandydatów większą liczbę głosów uzyskał Janusz Korczak.

  Protokół z przebiegu wyborów: protokol_z_wyborow_partona0001.pdf

 • Wyniki wyborów

  Protokół z wyborów kandydata na patrona szkoły

  protokol_z_wyborow0001.pdf

  11 czerwca odbyły się wybory na patrona szkoły. Uczniowie, Rodzice oraz pracownicy szkoły oddawali głosy na cztrech kandydatów:

  1. Antoniego Abrahama,
  2. Królową Jadwigę,
  3. Janusza Korczaka,
  4. Macieja Płażyńskiego.

   

  Żaden z wyżej wymienionych osób nie uzyskał ponad 50% głosów, w związku z tym głosowanie nie wyłoniło patrona szkoły. Zgodnie z regulaminiem odbędzie się druga tura wyborów, którą zaplanowano na 14 czerwca 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00 - 12.00. Do drugiej tury zakwalifikowano dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów: Janusza Korczaka (75 głosów) oraz św. Królową Jadwigę (58 głosów).

  Serdecznie zapraszamy całą społeczność lokalną do aktywnego udziału w wyborach.

 • Przerwa wakacyjna w przedszkolu

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

   

  Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych

  Gminy Parchowo w roku 2019

  (rok szkolny 2018/2019)

  Przedszkola publiczne Gminy Parchowo funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną określoną zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.

  Dyrektor danego przedszkola, czynnego w okresie wakacyjnym, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innego przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, które w danym okresie ma przerwę wakacyjną.

  Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie od 5 - do 14 czerwca 2019 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

  Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym okresie wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektora drugiego przedszkola, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w okresie dyżuru wakacyjnego.

  Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

  Przedszkole pełniące dyżur w okresie wakacyjnym będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkola nieczynnego w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

  W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli Gminy Parchowo, w roku szkolnym 2018/2019 mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w terminie 5 - 14 czerwca 2019 r. u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w okresie, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;

  W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w okresie wakacyjnym, będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem. 

   

  Poniżej zamieszczono wykaz dyżurów przedszkoli Gminy Parchowo w okresie wakacyjnym

   

  Zespół Szkół w Parchowie, Przedszkole Publiczne, ul. Kartuska 19A, tel. 59 8214467

   

  Dyżur: od 21.06.2019 r. do 26.07.2019 r.

  Przerwa: od 29.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

   

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Nakli, ul. Szkolna 6, tel. 59 8231278

   

  Dyżur: od 29.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

  Przerwa: od 21.06.2019 r. do 26.07.2019 r.

   

  karta zgłoszenia karta-zgloszenia-gm.Parchowo.doc

   

   

   

 • Życzenia od dzieci dla Mam

  24. maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Matki. Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki z oddziałów przedszkolnych oraz zerówki przygotowali dla swoich Mam część artystyczną, która zauroczyła publiczność. Starsi uczniowie i uczennice z klas I-III również powitali Mamy profesjonalnym występem, który został nagrodzony gromkimi brawami. Zdjęcia z występów dostępne są w szkolnym albumie. 

 • Pierwszy Dzień Wiosny

  Pierwszy Dzień Wiosny

  Nareszcie doczekaliśmy się! Nadeszła tak bardzo oczekiwana przez nas wiosna! By godnie przywitać tak wspaniałego gościa, w naszej szkole zorganizowaliśmy obchody Pierwszego Dnia Wiosny. W tym dniu odwiedzili nas strażacy prezentując prelekcję na temat zagrożeń związanych z wypalaniem traw, jednak większą atrakcją dla młodszych uczniów była możliwość dokładnego obejrzenia wozu strażackiego. Kolejnym punktem rozrywki był udział w teleturnieju Kocham cię Wiosno! Wesołej zabawy było całe mnóstwo. Następnym punktem programu było spalenie marzanny. Wrzucenie tej słomianej kukły w ogień ma symbolizować zakończenie zimy i odrodzenie się wiosny. W tym dniu nie zabrakło też sportowych rozgrywek. Odbyły się wyścigi rzędów na wesoło, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Rywalizację wygrała jedna z drużyn uczniowskich, ale niemal każdy starał się na miarę własnych możliwości. To był naprawdę świetny dzień.

 • Młodzież naszej szkoły na targach edukacyjnych

  Młodzież naszej szkoły na targach edukacyjnych

  19 marca na sali gimnastycznej bytowskiego  Ekonoma nie zabrakło naszych przyszłych absolwentów. Uczniowie najstarszych klas mieli okazję zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy i ofertą edukacyjną bytowskich szkół. Spotkanie starszych kolegów uczących się w szkołach średnich i zawodowych również było pomocne w zweryfikowaniu swoich wyobrażeń na temat przyszłej nauki w poszczególnych szkołach. Tego dnia zwiedziliśmy także sale ZSEU, w których pokazano man w jakich warunkach uczą się przyszli spedytorzy, logistycy, hotelarze czy miłośnicy gastronomii. To wszystko w ramach dnia otwartego szkoły.

 • Cyberprzemoc - spotkanie z policjantami

  Cyberprzemoc - spotkanie z policjantami

  13. marca naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Bytowie, by spotkać się i porozmawiać z naszą szkolną młodzieżą (kl. VI-VIII i III g) na temat zachowań mających znamiona cyberprzemocy, niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą użytkowanie internetu oraz obecność na portalach społecznościowych a także jak skutecznie chronić swój wizerunek w sieci, by nie stać się ofiarą wirtualnej przemocy. Pogadanka z panem policjantem to jedno z wielu działań w ramach profilaktyki wychowawczej, które niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu wiedzy i świadomości naszych uczniów. W czasach gdy internet jest wszechobecny a hejt powszechny nie ma wątpliwości, że spotkania o takiej tematyce są koniecznością. 

 • List Pomorskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie uczniów
  szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
  województwa pomorskiego

  We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

  Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

  1. licea ogólnokształcące,
  2. technika,
  3. branżowe szkoły I stopnia.

   

  Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
  w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi
  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

  Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

  Szanowni Państwo,

  Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego
  i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

  Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
  i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

  • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
   i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
  • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.
  • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
  • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
  • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub  4 letnim technikum lub  3 letniej szkole branżowej.

  Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.    
  Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
  pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

  Informacje o numerach telefonów:

  1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni (miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29
  2. Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski) 

  - starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

  1. Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

  - starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

  1. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator  Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

   

  Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

  reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

  kuratorium@kuratorium.gda.pl

   

  Szanowni Państwo,

  wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
  W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
  Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

  Z wyrazami szacunku

   

  dr Monika Kończyk

  Pomorski Kurator Oświaty

   

   

   

   

 • Ulotka informacyjna dotycząca rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

 • Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowwych w powiecie bytowskim - rok szkolny 2019/2020

  Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowwych w powiecie bytowskim - rok szkolny 2019/2020 - Obrazek 1

 • IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

  19 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbędą się
  IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Harmonogram organizacyjny Targów - na plakacie.

  IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - Obrazek 1

 • Zuchy i harcerze zapraszają

  Zuchy i harcerze zapraszają

  Zapraszamy do udziału w naszym małym, charytatywnym kiermaszu pierniczków. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na drużynę harcerską. Gwarantujemy, że będą to najlepsze pierniczki jakie jedli Państwo kiedykolwiek! Kiermasz odbędzie się 5 grudnia w trakcie trwania wywiadówki. Zachęcamy do licznego udziału. 

  Zuchy i harcerze zapraszają - Obrazek 1     Zuchy i harcerze zapraszają - Obrazek 2

 • Śniadanie daje moc!

  Śniadanie daje moc!

  Pod tym hasłem przebiegała ogólnopolska akcja promująca zdrowe odżywianie. Po raz trzeci uczniowie klas I-III brali udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Do akcji włączyły się także przedszkolaki z wszystkich oddziałów. Dzieci wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowywały biało-czerwone kanapki, szaszłyki owocowe oraz sałatki, aby  następnie spożyć wszystkie zdrowe smakołyki wspólnie z kolegami z innych klas. Śniadanie było poprzedzone spotkaniem z dietetykiem, panią Katarzyną Klaman, która przedstawiła dzieciom piramidę zdrowego żywienia oraz opowiadała o zasadach właściwego odżywiania i roli wysiłku fizycznego dla naszego zdrowia. Do akcji na pewno przystąpimy także w przyszłym roku.

 • List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Nakli
  Szkoła Podstawowa w Nakli
  ul. Szkolna 6
  77-127 Nakla
 • 59 8231278

Galeria zdjęć