Nawigacja

 • Wielkanocna przerwa świąteczna

                Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018 /2019, od 18 kwietnia do 23 kwietnia br. trwać będzie wielkanocna przerwa świąteczna. Dla uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

              Jeśli dojdzie do porozumienia między rządem a związkami zawodowymi, zajęcia lekcyjne dla uczniów rozpoczną się w środę 24 kwietnia,  w przypadku braku porozumienia, protest nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nakli (strajk) będzie kontynuowany.

               Niezależnie od wyniku rozmów, dzieci z przedszkola zajęcia rozpoczynają w środę, zgodnie z planem lekcji.

 • Od środy egzaminy!

  Od jutra zaczynamy maraton egzaminacyjny. Rozpoczynają gimnazjaliści.

  Uczniom i Rodzicom przypominam harmonogram egzaminów oraz ostateczny skład komisji egzaminacyjnej:

  1. 10 kwietnia, środa

  • godz. 9.00 -  egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (60 min),
  • godz. 11.00 – egzamin z języka polskiego (90 min),
    

  2. 11 kwietnia, czwartek

  • godz. 9.00 -  egzamin z przedmiotów przyrodniczych (60 min),
  • godz. 11.00 – egzamin z matematyki (90 min),

   

  3. 12 kwietnia, piątek

  • godz. 9.00 -  egzamin z języka obcego – poziom podstawowy (60 min),
  • godz. 11.00 – egzamin z języka obcego – poziom rozszerzony (60 min).

   

  Skład komisji egzaminacyjnej:

   – sala nr 35 (10 – 12 kwietnia):

  1. Jolanta Różek – przewodnicząca komisji,
  2. Justyna Cyrson – członek komisji

   

  – sala nr 30 (12 kwietnia – język niemiecki):

  1. Krzysztof Spierewka – przewodnicząca komisji,
  2. Gabriela Wałdowska – członek komisji

   

  UWAGA! Uczniowie zobowiązani są przyjść do szkoły najpóźniej pół godziny przed egzaminem, tj. o godzinie 8.30

  EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

  1. 15 kwietnia, poniedziałek

  • godz. 9.00 -  egzamin z języka polskiego (120 min),

   

  2. 16 kwietnia, wtorek

  • godz. 9.00 -  egzamin z matematyki (100 min),

   

  3. 17 kwietnia, środa

  • godz. 9.00 -  egzamin z języka niemieckiego/angielskiego (90 min).

   

  Skład komisji egzaminacyjnej:

   – sala nr 35 (15 – 17 kwietnia):

  1. Paulina Wałdowska-Dorau – przewodnicząca komisji,
  2. Justyna Cyrson – członek komisji

   

  – sala nr 30 (15 - 17 kwietnia):

  1. Marzena Góra – przewodnicząca komisji,
  2. Gabriela Wałdowska -15, 16 kwietnia/Marzena Kostrub - 17 kwietnia – członek komisji

   

  Okres egzaminów, to czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych uczniów (uczniów nieprzystępujących do egzaminu).

   

  Jan Pyrcha

 • Akcja strajkowa kontynuowana

  W kwestii strajku mamy status quo. Brak rozmów między stroną rządową a związkami zawodowymi powoduje, że większość nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nakli kontynuować będzie akcję strajkową. Dzieciom i uczniom, którzy jutro przyjdą do szkoły, nauczyciele niestrajkujący zapewnią opiekę. Nie będą jednak prowadzone we wtorek zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

  Jan Pyrcha

   

 • aneks do zarządzenia

  Do zarządzenia nr 2/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadzam aneks, który rozszerza zakres dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

  Ustalone dni wolne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum to:

  • 2 listopada 2018 r
  • 10 - 12 kwietnia 2019 r.
  • 15 -17  kwietnia 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.

   

  Z powyższego wynika, że w okresie trwania egzaminów gimnazjalnych (10 - 12 kwietnia) uczniowie Szkoły Podstawowej mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, natomiast w okresie trwania egzaminów ósmoklasistów (15 - 17 kwietnia) uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klas I -VII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzieci z przedszkola zarządzenie nie dotyczy.

  Poniżej zamieszczam link do zarządzenia i aneksu

  files/fck/467/file/zarz%C4%85dzenia/2018_2019/Aneks_z_dnia_8_kwietnia_2019_r.doc

  files/fck/467/file/zarz%C4%85dzenia/2018_2019/2__2018_2019_dni_wolne.doc

   

  Jan Pyrcha

 • Strajk - aktualizacja

  Nie doszło do porozumienia między rządem a wszystkimi związkami zawodowymi. Najprawdopodobniej strajk pracowników Szkoły Podstawowej w Nakli jutro się odbędzie. Skalę protestu jestem w stanie ocenić dopiero w poniedziałek, około godz. 8.00. Duża skala protestu może spowodować zakłócenie prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z planem lekcji.

  Dyrektor szkoły

                          Jan Pyrcha

 • Strajk - bieżące informacje

  Brak przekazu medialnego na temat rozmów prowadzonych pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi powoduje, że nie jestem w stanie w tej chwili ocenić, czy dojdzie do porozumienia między stronami, czy też nie.

  W przypadku osiągnięcia porozumienia, zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Nakli odbędą się jutro zgodnie z planem lekcyjnym. W przypadku braku konsensusu, skalę protestu pracowników naszej szkoły oraz powstałe z tego powodu trudności kadrowe, jestem w stanie ocenić najszybciej w poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem zajęć.

  W przypadku dużych braków kadrowych zajęcia odbywać się będą w zmienionej, dostosowanej do sytuacji formie, w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

  O zmianach będę Państwa informował na bieżąco poprzez komunikaty, które zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły www.spnakla.pl oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

  Proszę także o śledzenie informacji przekazywanych przez media.

   

  Dyrektor szkoły

                          Jan Pyrcha

   

 • Pierwszy Dzień Wiosny

  Pierwszy Dzień Wiosny

  Nareszcie doczekaliśmy się! Nadeszła tak bardzo oczekiwana przez nas wiosna! By godnie przywitać tak wspaniałego gościa, w naszej szkole zorganizowaliśmy obchody Pierwszego Dnia Wiosny. W tym dniu odwiedzili nas strażacy prezentując prelekcję na temat zagrożeń związanych z wypalaniem traw, jednak większą atrakcją dla młodszych uczniów była możliwość dokładnego obejrzenia wozu strażackiego. Kolejnym punktem rozrywki był udział w teleturnieju Kocham cię Wiosno! Wesołej zabawy było całe mnóstwo. Następnym punktem programu było spalenie marzanny. Wrzucenie tej słomianej kukły w ogień ma symbolizować zakończenie zimy i odrodzenie się wiosny. W tym dniu nie zabrakło też sportowych rozgrywek. Odbyły się wyścigi rzędów na wesoło, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Rywalizację wygrała jedna z drużyn uczniowskich, ale niemal każdy starał się na miarę własnych możliwości. To był naprawdę świetny dzień.

 • STRAJK NAUCZYCIELI

      W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych z rządem, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nakli od 8 kwietnia przystępują do akcji strajkowej. Większość nauczycieli naszej szkoły od 8 kwietnia aż do odwołania, nie będzie wykonywać powierzonych im obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

         Dlatego zwróciłem się z wnioskiem do organu prowadzącego (Gmina Parchowo) o wyrażenie zgody na zawieszenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Nakli. Dzieciom, które w poniedziałek do szkoły przyjdą, nauczyciele którzy nie przystąpili do strajku, zapewnią bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w naszej placówce.

       Jednocześnie informuję, iż egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Nakli odbędzie się w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tj. 10 - 12 kwietnia egzamin gimnazjalny, 15 - 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty.

   

  Dyrektor szkoły

                          Jan Pyrcha

   

   

 • Informacje dla rodziców w związku z planowanym strajkiem

  Informacje dla rodziców w związku z planowanym strajkiem

  Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytowie wszedł w spór zbiorowy ze Szkołą Podstawową w Nakli. Podjęte mediacje nie doprowadziły do ugodowego rozwiązania, dlatego w dniach 13 - 14 marca br. przeprowadzono w naszej placówce referendum strajkowe. Większość pracowników szkoły biorących udział w referendum, opowiedziała się za strajkiem. Rozpoczęcie strajku zaplanowano na 8 kwietnia 2019 r.

  Strajk nauczycieli polegać będzie na zaprzestaniu wykonywania działalności dydaktycznej i wychowawczej, przy jednoczesnym sprawowaniu opieki nad dziećmi znajdującymi się na terenie szkoły, przez osoby nie biorące udziału w strajku.

  W związku z tym, proszę rodziców, aby w miarę możliwości zaopiekowali się dziećmi w pierwszych dniach strajku.

   

   

   Dyrektor szkoły

                                           Jan Pyrcha

 • Młodzież naszej szkoły na targach edukacyjnych

  Młodzież naszej szkoły na targach edukacyjnych

  19 marca na sali gimnastycznej bytowskiego  Ekonoma nie zabrakło naszych przyszłych absolwentów. Uczniowie najstarszych klas mieli okazję zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy i ofertą edukacyjną bytowskich szkół. Spotkanie starszych kolegów uczących się w szkołach średnich i zawodowych również było pomocne w zweryfikowaniu swoich wyobrażeń na temat przyszłej nauki w poszczególnych szkołach. Tego dnia zwiedziliśmy także sale ZSEU, w których pokazano man w jakich warunkach uczą się przyszli spedytorzy, logistycy, hotelarze czy miłośnicy gastronomii. To wszystko w ramach dnia otwartego szkoły.

 • Cyberprzemoc - spotkanie z policjantami

  Cyberprzemoc - spotkanie z policjantami

  13. marca naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Bytowie, by spotkać się i porozmawiać z naszą szkolną młodzieżą (kl. VI-VIII i III g) na temat zachowań mających znamiona cyberprzemocy, niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą użytkowanie internetu oraz obecność na portalach społecznościowych a także jak skutecznie chronić swój wizerunek w sieci, by nie stać się ofiarą wirtualnej przemocy. Pogadanka z panem policjantem to jedno z wielu działań w ramach profilaktyki wychowawczej, które niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu wiedzy i świadomości naszych uczniów. W czasach gdy internet jest wszechobecny a hejt powszechny nie ma wątpliwości, że spotkania o takiej tematyce są koniecznością. 

 • List Pomorskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie uczniów
  szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
  województwa pomorskiego

  We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

  Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

  1. licea ogólnokształcące,
  2. technika,
  3. branżowe szkoły I stopnia.

   

  Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
  w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi
  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

  Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

  Szanowni Państwo,

  Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego
  i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

  Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
  i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

  • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
   i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
  • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.
  • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
  • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
  • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub  4 letnim technikum lub  3 letniej szkole branżowej.

  Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja” znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.    
  Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów,
  pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

  Informacje o numerach telefonów:

  1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni (miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29
  2. Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski) 

  - starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

  1. Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

  - starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

  1. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator  Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

   

  Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

  reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

  kuratorium@kuratorium.gda.pl

   

  Szanowni Państwo,

  wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych.
  W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom,
  Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

  Z wyrazami szacunku

   

  dr Monika Kończyk

  Pomorski Kurator Oświaty

   

   

   

   

 • Ulotka informacyjna dotycząca rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

 • Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowwych w powiecie bytowskim - rok szkolny 2019/2020

  Planowane kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowwych w powiecie bytowskim - rok szkolny 2019/2020 - Obrazek 1

 • IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

  19 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbędą się
  IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Harmonogram organizacyjny Targów - na plakacie.

  IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - Obrazek 1

 • Zuchy i harcerze zapraszają

  Zuchy i harcerze zapraszają

  Zapraszamy do udziału w naszym małym, charytatywnym kiermaszu pierniczków. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na drużynę harcerską. Gwarantujemy, że będą to najlepsze pierniczki jakie jedli Państwo kiedykolwiek! Kiermasz odbędzie się 5 grudnia w trakcie trwania wywiadówki. Zachęcamy do licznego udziału. 

  Zuchy i harcerze zapraszają - Obrazek 1     Zuchy i harcerze zapraszają - Obrazek 2

 • Śniadanie daje moc!

  Śniadanie daje moc!

  Pod tym hasłem przebiegała ogólnopolska akcja promująca zdrowe odżywianie. Po raz trzeci uczniowie klas I-III brali udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Do akcji włączyły się także przedszkolaki z wszystkich oddziałów. Dzieci wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowywały biało-czerwone kanapki, szaszłyki owocowe oraz sałatki, aby  następnie spożyć wszystkie zdrowe smakołyki wspólnie z kolegami z innych klas. Śniadanie było poprzedzone spotkaniem z dietetykiem, panią Katarzyną Klaman, która przedstawiła dzieciom piramidę zdrowego żywienia oraz opowiadała o zasadach właściwego odżywiania i roli wysiłku fizycznego dla naszego zdrowia. Do akcji na pewno przystąpimy także w przyszłym roku.

 • List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

 • Klasa IV piecze kaszubskie gofry

  Klasa IV piecze kaszubskie gofry
  29.10.2018

  W sobotę 27. października odbyły się warsztaty z języka kaszubskiego, które zorganizowała pani Bożena Wajs. Ochotnicy z klasy IV spotkali się w szkole i pod opieką wychowawczyni zajęli się przygotowaniem i pieczeniem gofrów. Wszystko się udało, gofry znikały dużo szybciej niż się piekły. Cel został osiągnięty, a było nim smacznie i przyjemne spotkanie z językiem kaszubskim. Zdjęcia ze spotkania znajdziecie w naszej galerii. 

 • Sadziliśmy las dla Niepodległej

  Sadziliśmy las dla Niepodległej

  W sobotę 20 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz niektórzy uczniowie z klasy VIII i IIIg uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu. Sadzili bowiem las dla Niepodległej w leśnictwie Kłodno z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy akcji, Nadleśnictwo Lipusz, przedstawiło wcześniej plan, by las posadzono w kształcie orła.  Uczniowie chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu, gdyż, jak mówili, zostali częścią pewnej historii. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w galerii :)

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Nakli
  Szkoła Podstawowa w Nakli
  ul. Szkolna 6
  77-127 Nakla
 • 59 8231278

Galeria zdjęć