• Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

     • 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2022/2023. Organizacja zajęć w tym dniu wygląda następująco:

      •  godz. 9.00 - Msza św.
      •  godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ( sala gimnastyczna) z udziałem pocztu sztandarowego - uczniowie klas I-VIII.
      •  godz. 10.15 - 11.00 - godzina z wychowawcą klasy.
      •  Dzieci z przedszkola bezpośrednio po Mszy św. spotykają się z opiekunkami poszczególnych grup.

      Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkania organizacyjne odbędą się w następujących izbach lekcyjnych:
      - Oddział a (6-latki): sala nr 3, opiekun pani Kamila Peplińska,
      - Oddział b (5-latki): sala nr 16, opiekun pani Karolina Błaszkowska,
      - Oddział c (4-latki): sala nr 18, opiekun pani Marzena Góra,
      - Oddział d (3-latki): sala nr 17, opiekun pani Paulina Wałdowska-Dorau,  

      Autobus dowożący uczniów o godz. 8.30 rozpoczyna kurs z Grabowa, następnie wjeżdża do Sylczna i Sumin. Drugi autobus o godz. 8.45 wyjeżdża ze  Skwieraw do Nakli.
      Odwóz uczniów - około godz. 11.00 po spotkaniu z wychowawcami klas.

      Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą według następującego planu:

       plan_lek_2022_23_____kopia.doc