• Funkcjonowanie szkół od 1 lutego 2021 r. - komunikat MEiN

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki men_info@mein.gov.pl

      Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

      od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

      Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

       

      Z wyrazami szacunku

      Anna Ostrowska

      Zastępca Dyrektora

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki 

     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

     • Ogłoszenie o rekrutacji 2021/2022

      Szanowni Rodzice!

      Informujemy, że od dnia 15.02.2021 r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022.

      Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 28.02.2021 r. do godz. 15.00

      Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 od dnia 01.02.2021 r. do dnia 15.02.2021 r.

      Dokumenty, które należy złożyć, znajdują się w zakładce REKRUTACJA (górne menu)