• Samorząd Uczniowski zaprasza na e-andrzejki

     • W naszej szkole andrzejki obchodziliśmy co roku. To była taka nasza tradycja, którą kultywowaliśmy w wigilię imienin Andrzeja, bo któż nie chciał się dowiedzieć, jaka czeka go przyszłość? Nauczyciele wraz z uczniami przygotowywali wróżby, a później zawsze była tak bardzo wyczekiwana przez wszystkich dyskoteka. W tym roku, niestety, nie uda się zgromadzić uczniów na tanecznej imprezie, ale jeśli chodzi o wróżby, to samorząd uczniowski wraz z opiekunami proponuje alternatywne andrzejki on-line. Wszystkich chętnych zapraszamy do wirtualnej zabawy. Każdy ma szansę wywróżyć sobie przyszły zawód lub imię ukochanego bądź ukochanej. Kliknij i baw się dobrze! Link do wróżb: Genial.ly - Andrzejkowe wróżby

     • Pasowanie na ucznia

     • 30 października 2020 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W tym szczególnym dniu dzieci z klasy I zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniowskiego naszej szkoły. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektora Szkoły. Wydarzenie, choć skromne w związku z obecną sytuacją, było niezwykle ważne dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Dlatego też wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych!

     • Spotkanie z fotografem

     • Dnia 28.10.2020 r. odwiedziła przedszkolaków pani Magdalena Kożyczkowska i opowiedziała dzieciom o swojej pasji i pracy jaką jest fotografia. Pani Magdalena zaprezentowała dzieciom profesjonalny aparat fotograficzny oraz obiektywy, którymi wykonuje zdjęcia. Najmłodsi bardzo chętnie słuchali opowieści pani fotograf, odpowiadali na zadawane pytania, a także mieli możliwość samodzielnego wykonania zdjecia. Pani Magdalena pokazała dzieciom różne rodzaje ujęć i perspektywy zdjęć, na zakończenie wizyty oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia. Było to bardzo interesujące spotkanie, które sprawiło dzieciom dużo radości. Zdjęcia ze spotkania są w szkolnym albumie fotograficznym.

     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych

     • Od 9 listopada br. uczniowie klas I -III przechodzą na naukę zdalną. Oznacza to, że od poniedziałku wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, przynajmniej do 29 listopada, będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian. Oznacza to, iż nasze oddziały przedszkolne funcjonują na dotychczasowych zasadach.

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji w naszej placówce, uczeń będzie nauczany zdalnie, przebywając w jednej z klas budynku szkoły.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła  zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne, zostają oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to ma, w ocenie resortu edukacji, przyczynić się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki. W naszej szkole, poszczególni nauczyciele będą  realizować zajęcia (zdalnie), zgodnie z obowiązującym od 1 września tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, uczniowie mogą skorzystać z konsultacji  indywidualnych lub w małych grupach. Termin spotkań z poszczególnymi nauczycielami oraz z pedagogiem, uczniowie (lub Rodzice) ustalają osobiście, wykorzystując dostępne środki łączności (telefon, e-dziennik).

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.