• Zbiórka dla Kuby (nakrętki i inne)

     • Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej dla Kuby!

      Do piątku 18.09.2020 można przynosić nakrętki, płyty CD/DVD, oryginalne pojemniki po tonerach  i inne wymienione na plakacie przedmioty. Można je dostarczyć p. A. Michałek lub p. M. Błaszkowskiej.

      Pamiętaj! 

      Biorąc udział w akcji, pomagasz potrzebującej osobie!  :)

     • Powiat bytowski w strefie czerwonej

     • Od 19 września br. powiat bytowski objęty zostanie tzw. czerwoną strefą Covid-19. W związku z powyższym, od tego dnia obowiązywać będą na terenie powiatu (a także naszej szkoły) dodatkowe obostrzenia.

      Obostrzenia dotyczące naszej szkoły:

      1. ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wspólnych;

      2. wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

      3. wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

      4. wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

      5. prowadzenie zajęć wychowania fizycznego organizować na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły (jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają);

      6. poszczególne oddziały klasowe korzystając z  przerw śródlekcyjnych, unikają kontaktu z innymi grupami;

      7. uczniowie ze zmniejszoną odpornością na choroby powinni zostać w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim).

     • Akcja "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję."

     • W piątek, 18 września odbędzie się w naszej szkole po raz kolejny akcja pt. "Sprzątania Świata". Edycja 2020 jest tym razem pod hasłem "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję." Na stronie naszaziemia.pl można przeczytać o szczegółach tegorocznej akcji.

      "W tym roku szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.

      Znikoma też wydaje się wiedza ludzi na temat tego odpadu w ogóle, bo przecież nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale o jego prawidłowy recykling. W tym miejscu pojawia się temat prawidłowej segregacji plastiku.

      Problemowi plastiku, który przecież jest nie tylko w Polsce i nie tylko polski, będziemy chcieli poświęcić naszą uwagę w tegorocznej Akcji Sprzątanie świata – Polska."
      https://naszaziemia.pl/ssp2020/