• Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca
     • Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca

     • Rok szkolny 2019/2020 właśnie dobiegł końca. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywne wyniki w nauce i mimo utrudnień związanych z pandemią starali się sukcesywnie zdobywać nową wiedzę. Gratulujemy wytrwałości i dziękujemy za zaangażowanie!

      Najlepsze wyniki z poszczególnych klas uzyskali: 

      Kl. I

      1. Zuzanna Konkol

      2. Alan Zaborowski

      3. Piotr Jażdżewski

      4. Kamil Kuczkowski

      5. Przemysław Komenda

      6. Milena Windorpska

      Kl. II

      1. Zofia Różek

      2. Marta Braun

      3. Alicja Gowin

      4. Igor Pankowiak

      5. Paweł Krefft

      6. Kacper Żmuda

      7. Kamila Winczewska

      8. Jakub Waldowski

      9. Tomasz Gierszewski

      Kl. III

      1. Szymon Kuczkowski

      2. Liwia Rutkowska-Lipińska

      3. Szymon Skiera

      4. Julia Werra

      5. Nikola Węsierska-Tesen

      6. Filip Nitkowski-Maciejewski

      Kl. IV 

      1. Emilia Sadowska - 5,31

      2. Julia Zblewska - 5,31

      3. Jan Pawłowski - 5,15

      4. Dawid Skierka - 4,77

      Kl. V 

      1. Maja Konkol - 5,56

      2. Martyna Lubecka - 5,50

      3. Michalina Adamska - 5,44

      4. Anna Hinz - 5,44

      5. Maja Kobiella - 5,38

      6. Martyna Biłanicz - 5,19

      7. Radosław Stark - 5,13

      8. Dominik Windorpski - 5,13

      9. Klaudia Błaszkowska - 4,94

      10. Marta Żmuda - 4,63

      Kl. VI

      1. Julia Komenda - 5,13

      2. Wojciech Kowalka - 4,81

      Kl. VII

      1. Anna Słomińska - 5,53

      2.Paulina Biłanicz - 4,87

      3. Aleksandra Jakubek - 4,80

      4. Błażej Komarzański - 4,80

      Kl. VIII

      1. Kuczkowska Anna - 5,68

      2. Jakubek Celina - 5,41

      3. Gowin Wiktoria - 4,90

      4. Smentoch Adriana - 4,89

      5. Peplińska Martyna  - 4,77

       

      Raz jeszcze gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów! Życzymy też wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji pełnych uśmiechu i przygód. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Nakli

       

     • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     •  

      Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

       

       

       

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Uczniowie i Rodzice,

       

       

      wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

       

      Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
      w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

       

      Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

       

      Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem
      i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

       

      Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach
      i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

       

      Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując
      je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

       

      Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,
      w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
      i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

       

      Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

       

      Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym,
      aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

       

      Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

       

       

      Z serdecznymi pozdrowieniami

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

       

       

     • Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach Gminy Parchowo

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

       

      Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych

      Gminy Parchowo w roku 2020

      (rok szkolny 2019/2020)

      Przedszkola publiczne Gminy Parchowo funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną określoną zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo (zarzadzenie nr 12.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r). Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.

      Dyrektor danego przedszkola, czynnego w okresie wakacyjnym, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innego przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, które w danym okresie ma przerwę wakacyjną.

      Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie od 8 - do 22 czerwca 2020 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

      Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym okresie wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektora drugiego przedszkola, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w okresie dyżuru wakacyjnego.

      Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

      Przedszkole pełniące dyżur w okresie wakacyjnym będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkola nieczynnego w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

      W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli Gminy Parchowo, w roku szkolnym 2019/2020 mają obowiązek:

      • Dokonać zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w terminie 8 - 22 czerwca 2020 r. u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
      • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w okresie, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;

      W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w okresie wakacyjnym, będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem. 

       

      Poniżej zamieszczono wykaz dyżurów przedszkoli Gminy Parchowo w okresie wakacyjnym

       

      Zespół Szkół w Parchowie, Przedszkole Publiczne, ul. Kartuska 19A, tel. 59 8214467

       

      Dyżur: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

      Przerwa: od 29.06.2020 r. do 30.07.2020 r.

       

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Nakli, ul. Szkolna 6, tel. 59 8231278

       

      Dyżur: od 29.06.2020 r. do 30.07.2020 r.

      Przerwa: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

       

      karta zgłoszenia karta-zgloszenia-gm.Parchowo.doc

       

     • Egzamin ósmoklasisty - informacje dla zdających i rodziców

     •  

      Informacja dla uczniów i rodziców na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w

      Szkole Podstawowej w Nakli

      związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

       

       

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający wchodząc na teren szkoły musi zdezynfekować ręce.
      5. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      6. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopisu z czarnym wkładem (niezmazywalnym) i linijki. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
      7. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą.
      8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      9. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką) lub przyłbicą.
      11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
      12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      • podchodzi do niego nauczyciel rozdając arkusze, odbierając arkusze lub aby odpowiedzieć na zadane niego pytanie
      • wychodzi do toalety (wyjątkowa sytuacja)
      • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
      1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
      2. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie informuje o tym fakcie dyrektora przed egzaminem.
      3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
      4. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający nie tworzą grup, udają się do domu.