• Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020. Daty i godziny

     • W terminie głównym:

      • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

      W terminie dodatkowym:

      • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

       

      Terminy dotyczące ogłaszania wyników i wydawania zaświadczeń:

      Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.

      Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.

      Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 31 lipca 2020 r.