Nawigacja

Pierwsze kroki Regulamin wyboru Patrona szkoły Procedura i harmonogram pracy Lista kandydatów Działania wychowawcze związane z nadaniem imienia szkole Prezentacja kandydatów Wyniki wyborów

PATRON SZKOŁY

Regulamin wyboru Patrona szkoły

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY

 

 

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę (osoby) patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

Wybór patrona nie może być wyborem przypadkowym.

Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany.

Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, mieszkańcy wsi) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.

 

 Imię szkoły – patron, powinien nawiązywać do historii lub współczesności okolic Nakli, Kaszub lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub planów/zamiarów na przyszłość.

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną, gwarantuje dumę i satysfakcję z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.

 

 

 

ZASADY WYBORU

 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz mieszkańcy wsi).
 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący w porozumieniu z dyrekcją.
 • Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
 • Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.
 • Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz propozycją imienia dla szkoły wyłonione drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Organu Prowadzącego - Gminy Parchowo.
 •  Wydanie przez Gminę Parchowo decyzji.

 

 

 

 

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Nakli
  Szkoła Podstawowa w Nakli
  ul. Szkolna 6
  77-127 Nakla
 • 59 8231278

Galeria zdjęć